Anunturi

 

WS-Negociere-007

Elemente ale comportamentului nonverbal în negociere
09.12.2015

Intelegenta emotionala-007

Inteligen?? Emo?ional?
24.11.2015; 26.11.2015

Curs CNM-Graduation-020

 English Vocabulary and Expressions in National and International Politics and Conflicts
09-20.11.2015

Concurs Negocieri 26.10.2015-001

 Concurs "Simul?ri de negocieri comerciale"
29.10.2015

Curs Pregatire Negocieere 19.10.2015-001

 Curs "Preg?tirea ?i organizarea procesului de Negociere"
19.10.2015

Centrul de Negociere si Mediere-016

 Specificit??i ale procesului de negociere în diferite industrii
17.09.2015

CNM-CDOM-033

 Analiza evolu?iei legislative privind medierea ?i impactul ei practice
24.06.2015

Mediere si Negociere Premiere-003

 Festivitate Premiere
09.06.2015

CNM 001

 Concurs "Simul?ri de negocieri comerciale"
28.04.2015

CNM 004

 Atelier de lucru "Elemente de etichet? ?i protocol"
16.03.2015

Finala CNM 001

 ”Simulare mediere pe tipuri de conflict selectate” - Finala
11.03.2015

Concurs mediere-etapa-I 004

 ”Simulare mediere pe tipuri de conflict selectate”
25.02.2015

CNM 001

 Inteligenta emotionala in abordarea conflictelor. Trei instrumente de lucru
03.12.2014

CNM 013

ENGLISH VOCABULARY AND EXPRESSIONS IN POLITICS 

28.11.2014

Inteligenta Emotionala 001

 Rolul inteligen?ei emo?ionale în solu?ionarea conflictelor

26.11.2014

CNM

 Importan?a negocierii în cadrul activit??ilor antreprenoriale

 12.11.2014

Centrul de Negociere si Mediere002

Vrei sa te informezi în domeniul medierii?
29.10.2014

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!