Anunturi

Analiza evolu?iei legislative privind medierea ?i impactul ei practice. Propuneri de lege ferendara

Miercuri, 24.06.2015, Centrul de Negociere ?i Mediere in parteneriat cu Centrul de Drepturile Omului si Migra?ie a organizat atelierul de lucru "Analiza evolu?iei legislative privind medierea ?i impactul ei practice. Propuneri de lege ferendara"

 • CNM-CDOM-001
 • CNM-CDOM-002
 • CNM-CDOM-003
 • CNM-CDOM-004
 • CNM-CDOM-005
 • CNM-CDOM-006
 • CNM-CDOM-007
 • CNM-CDOM-008
 • CNM-CDOM-009
 • CNM-CDOM-010
 • CNM-CDOM-011
 • CNM-CDOM-012
 • CNM-CDOM-013
 • CNM-CDOM-014
 • CNM-CDOM-015
 • CNM-CDOM-016
 • CNM-CDOM-017
 • CNM-CDOM-018
 • CNM-CDOM-019
 • CNM-CDOM-020
 • CNM-CDOM-021
 • CNM-CDOM-022
 • CNM-CDOM-023
 • CNM-CDOM-024
 • CNM-CDOM-025
 • CNM-CDOM-026
 • CNM-CDOM-027
 • CNM-CDOM-028
 • CNM-CDOM-029
 • CNM-CDOM-030
 • CNM-CDOM-031
 • CNM-CDOM-032
 • CNM-CDOM-033
 • CNM-CDOM-034
 • CNM-CDOM-035
 • CNM-CDOM-036

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!