Anunturi

Intreb?ri frecvente

1. Ce este medierea?

Prin definitie medierea este o modalitate amiabila, conciliatoare de solutionare a conflictelor care reprezinta o alternativa la modalitatea clasica de solutionare a litigiilor prin apelarea la instantele de judecata. Medierea se desfasoara cu ajutorul unei terte persoane specializata, in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate
Medierea reprezint
? in sine un proces a carui evolu?ie si reusita depinde în mare masur? de interesele p?r?ilor ?i gradul de receptivitate a acestora. Medierea se bazeaza tocmai pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

2. Care sunt avantajele medierii?

Viteza de solutionare, medierea poate sa inceapa intr-un termen relativ scurt dupa declansarea unui conflict. Devine din ce in ce mai disponibila si exista multi mediatori dispusi sa isi asume sarcina de a asista partile in rezolvarea problemei lor. Rezolvarea disputei este posibila in interval de cateva ore, zile sau saptamani, in functie de complexitatea problemelor si de obicei se rezolva in una pana la cinci sedinte de mediere.

Costul redus, medierea poate aduce beneficiipartilor in termeni de timp si bani, car eambele ar fi extinse in cazul litigiului de durata sau al procedurilor de arbitraj. Cu exceptia timpului pierdut in cadrul procedurilor, costurile sunt cele legate de plata pe ora a mediatorului si rambursarea cheltuielilor ocazionate de acea mediere, daca exista.

Intimitatea, procesul de mediere este confidential si privat, prin urmare se evita expunerea conflictului si a oricarei informatii care este solicitata in procedura sedintelor publice din sistemul de judecata.
Partile sunt interesate de confidentialitatea problemelor care pot aparea in mod firesc, indiferent daca aceste probleme sunt de natura familiala, de afaceri sau cu privire la diferende de natura civila sau penala.
Agen
?ii economici sunt cei mai interesa?i în confiden?ialitatea unor anumite probleme parvenite în timpul activita?ii , rezolvarea problemelor care pot ap?rea atât între partenerii de afaceri cât ?i cu angaja?i f?r? implicarea organelor de stat , a presei ?i a opinei publice .Medierea aduce dup? sine unul din cele mai marii beneficii pentru busines ?i anume p?strarea secretelor de afaceri ?i a numelor p?r?ilor implicate în conflict .

Caracterul informal, cadrul pentru mediere ar trebui sa fie unul relaxat si informal. Aceasta implica comunicarea deschisa si se axeaza pe rezolvarea fara confruntare a problemelor.

Controlul asupra rezultatului, partile aflate in conflict au fost de acord in mod voluntar sa utilizeze acest proces pentru a ajunge la propria lor solutie. Ele isi definesc propriile standarde de corectitudine in ajungerea la o solutie si prin urmare sunt responsabile procesului de mediere. Acest simt al controlului duce la sentimente de multumire si de proprietate asupra procesului.

Satisfactia partilor, in plus la elementul de control, faptul ca partile au fost de acord in mod voluntar sa incerce medierea intr-un efort de a-si rezolva disputa si ca au fost de acord ca un mediator sa le asisite la proces, aduce sentimente de multumire ambelor parti, care simt ca fac progrese. Astfel se furnizeaza cadrul pentru o solutie permanenta, acceptabila a conflictului, care probabil le va imbunatati relatia.

3. Ce este mediatorul?

Mediatorul este o persoana care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii si care este autorizat de catre Consiliul de mediere in conditiile legii. 
Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator, sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

4. Cum alegem un mediator?

Tabloul mediatorilor pune la dispozitie date referitoare la mediatori cu privire la:

- numele si prenumele mediatorului;

- sediul profesional;

- pregatirea de baza a mediatorului, institutiile la care s-a format si titlurile cu care le-a absolvit;

- domeniul medierii in care acesta este specializat;

- durata experientei practice in activitatea de mediere;

- limba straina in care este capabil sa desfasoare medierea;

- calitatea de membru al unei organizatii profesionale in domeniul medierii, precum si dupa caz al altor organizatii;

- existenta unei clauze de suspendare

Instantele afiseaza tabloul mediatorilor la sediul acestora. Tabloul mediatorilor poate fi gasit pe site-ul Consiliului de Mediere la www.cmediere.ro

5. Cine poate beneficia de mediere?

Pot recurge la mediere atat persoanele fizice cat si persoanele juridice, toate organizatiile si asociatiile legal constituite, in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente .

6. Cand se poate recurge la mediere?

Dacã legea nu prevede altfel, pãrtile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupã declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sã solutioneze pe aceastã cale orice conflicte în materie civilã, comercialã, de familie, în materie penalã,precum si în alte materii, în conditiile prevãzute de prezenta lege. Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilã a conflictelor prevãzute de lege.

 

7. Ce se poate media?

 

Se poate recurge la mediere pentru orice conflict din materie civila, comerciala, de familie, penala (doar in cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala), precum si in cazul conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor.

 

8. Ce nu se poate media?

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile , potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau sau prin orice alt mod admis de lege.Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile , potrivit legii, nu pot dispune prin cinventie sau sau prin orice alt mod admis de lege.Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile , potrivit legii, nu pot dispune prin cinventie sau sau prin orice alt mod admis de lege.Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile , potrivit legii, nu pot dispune prin cinventie sau sau prin orice alt mod admis de lege.

 

 

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!