Anunturi
Centrul de Negociere ?i Mediere mi-a fost de mare folos, întrucat m-a ajutat s?-mi îmbun?t??esc cuno?tin?ele teoretice ?i cel mai important, pe cele practice, la un alt nivel fa?? de cel cu care eram obi?nuit?, vorbind aici de simularea de negociere a unui contract interna?ional din cadrul concursului. Karrass Chester are o carte pe care oamenii de afaceri au numit-o Biblia Negocierilor, al c?rui titlu spune c? în afaceri, ca ?i în viat?, nu prime?ti ceea ce meri?i, ci ceea ce negociezi, preluat de fapt, de la Thomas Edison. În multe aspecte ale vie?ii noastre, ceea ce facem, reprezint? un act de negociere ?i aici m? refer la bunuri, servicii, pozi?ie pe pia??,propria imagine etc. Diferen?a apare la obiectul negocierii ?i abilitatea fiec?ruia de a negocia, abilitate care poate fi înva?at? ?i exersat?, îns? cu care unii sunt înzestra?i mai mult, iar al?ii mai pu?in. Aceste lucruri le-am putut aprofunda de-a lungul cursului de negociere din cadrul centrului.
La orele de mediere, am putut înv??a tehnici specifice pentru a îmbun?t??i dialogul dintre p?r?ile implicate ajutând la atingerea unei conven?ii, p?r?ile implicate putând folosi mediatori în probleme comerciale, legale, diplomatice, de comunitate sau neîn?elegeri de la locul de munc?, familiale etc. Tehnicile acestea le folosesc ?i în via?a de zi cu zi, în rela?iile pe care le am cu cei din jur, deoarece societatea cere acest lucru de multe ori. Mi-a pl?cut întotdeauna s? stau s? observ comportamentul oamenilor, s? încerc s? în?eleg de ce ac?ioneaz? într-un anume fel, nu tocmai omene?te în unele circumstan?e, s? aflu ce nevoi au ?i s?-i ajut cu ceea ce pot, s?-i ascult. Ca s?-l parafrazez pe Vasile Ghica:” Un mediator nu poate crea un om, dar ne-ar putea ajuta sa-l intelegem mai bine pe cel din fata noastra”, iar în viziunea lui Titu Maiorescu:” Nimic nu este mai greu în lume decat a in?elege pe altul ?i iar??i, f?r? a-l în?elege, este peste putin?? s?-l convingi.”
Pentru mine, aceste activit??i extracurriculare, au fost de mare pre? ?i ?in s? le mul?umesc exper?ilor centrului pentru modul minunat în care au lucrat cu noi, d?ruindu-ne din cuno?tin?ele ?i timpul lor.
 
Data: 28 Iulie 2015
Autor: Ionila Dorotheea
Studenta a Facultatii de Studii Economice Europene
Experienta mea in cadrul Centrului de Negociere si Mediere a fost una extraordinara. Am avut ocazia sa intalnesc oameni deosebiti si sa particip la niste discutii complexe si foarte utile, cum ar fi rolul negocierii si al elementelor de eticheta si protocol, discutii ce m-au ajutat sa evoluez atat din punct de vedere profesional, cat si personal. Conducem negocieri in fiecare zi chiar daca nu ne dam seama, inclusiv cu propria persoana. Centrul de Negociere si Mediere aduce la lumina anumite aspecte despre modul in care trebuie purtata o negociere, despre strategii de negociere, despre semnele ce dau "de gol" partenerul in situatii tensionate in luarea deciziilor si multe altele. De aceea, recomand cu caldura oricarui student sa participe la activitatile acestui centru intrucat va avea doar de castigat.
 
Data: 28 Iulie 2015
Autor: Zoric? Teodora-Elena
Masteranda a Facultatii de Management-Marketing
De-a lungul timpului am f?cut tot felul de vânz?ri, dar niciodat? nu am stat la o mas? s? negociez un contract B2B împreun? cu o echip? nealeas? de mine. ?i datorit? concursului “Simul?ri de negocieri comerciale” organizat de Centrul de Negociere si Mediere am avut ocazia s? experimentez acest lucru. Am fost foarte pl?cut surpins s? v?d cât de mult se schimb? regulile jocului schimbând câteva variabile. Este una din pu?inele experien?e la care nu regret deloc c? am luat parte, pentru c? am avut doar de câ?tigat!
 
Data: 27 Iulie 2015
Autor: Poiana Ionut
Student al Facultatii de Management-Marketing
Atelierele de lucru sus?inute în cadrul Centrului de Negociere ?i Mediere au fost o experian?? unic?. Ocazia oferit? de a lucra cu persoane cu experien?? în negociere ?i mediere a fost una din cele mai pl?cute experien?e la care am participat. Concusurile ?i evenimentele care au avut loc m-au ajutat atât pentru imbogatirea propriilor cuno?tin?e, cât ?i pentru elaborarea lucrarii de licen??. Sunt sigur c? lucrurile învâ?ate la aceste ateliere ma vor ajuta ?i în via?a de zi cu zi.
 
Data: 27 Iulie 2015
Autor: Pauncev Alin
Student al Facultatii de Studii Economice Europene

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!