Anunturi

Ce va propunem?

 

- cursuri de formare sus?inute de reputa?i profesori români ?i interna?ionali în domeniile negociere ?i mediere;

- conferinte sus?inute de reputa?i speciali?ti în domeniile de interes din cadrul unor companii care activeaz? în mediul de afaceri românesc;

- organizarea unor cercuri de lectur? ?i recenzii asupra unor lucr?ri de referin?? din domeniile de interes;

- organizarea unor simul?ri de negociere ?i mediere în cadrul c?rora cursan?ii î?i dezvolt? capacitatea de preg?tire ?i organizare, capacitatea de sintetizare a informa?iilor, capacitatea de adoptare ?i asumare a deciziilor, spiritul de echip?, etc;.

- cele mai bune dou? echipe în cadrul simul?rilor de negociere/mediere vor fi premiate.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!