Anunturi

Medierea în România

În România, primele iniţiative de promovare a medierii datează din 1996, când Fundaţia pentru Schimbări Democratice a derulat primul proiect în domeniul medierii alături de Canadian International medierea in romaniaInstitute for Applied Negociation (CIIAN) , în care au fost implicaţi mai mulţi reprezentanţi ai profesiilor juridice şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. În perioada 1999 – 2000, Ministerul Justiţiei a derulat un program de formare a mediatorilor susţinut de către Asociaţia Baroului American, prin Programul CEELI, şi un proiect împreună cu Fundaţia pentru Schimbări Democratice, în cadrul căruia s-a desfăşurat un program pilot de promovare şi aplicare a medierii în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. În anul 2000 se iniţiază de către Ministerul Justiţiei primul proiect de lege privind medierea, proiect ce a întâmpinat o puternică opoziţie, în primul rând din partea parlamentarilor avocaţi. Ideea ca medierea să fie una din soluţiile pentru creşterea calităţii actului de justiţie şi degrevarea instanţelor juridice a fost însă inclusă în angajamentele de aderare ale României faţă de Uniunea Europeană, fără a se menţiona în mod expres dacă acest lucru va fi făcut printr-o lege cadru sau printr-o reglementare numai la aplicarea medierii în relaţie cu instanţele de judecată. În luna mai 2003, prin Ordinul Ministrului Justiţiei, a fost înfiinţat Centrul Pilot de Mediere de pe lângă Tribunalul Dolj şi Judecătoria Craiova, iar prin Ordinul nr. 2683/16.09.2003 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea activităţii centrului şi a fost constituită Asociaţia „Centrul de Mediere Craiova”. Începând cu luna noiembrie 2003, Centrul de Mediere a demarat activitatea prin organizarea de sesiuni de mediere a cauzelor transmise de pe rolul Judecătoriei Craiova şi al Tribunalului Dolj şi sesiuni de formare a mediatorilor care îi vizau ca principal grup ţintă pe avocaţi. La 22 mai 2006 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Această lege clarifică pentru prima oară locul medierii în sistemul de rezolvare a disputelor/conflictelor, rolul şi obligaţiile mediatorului în rezolvarea unui conflict, cum se poate apela la serviciul de mediere şi cine poate fi mediator. Adoptarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator a permis începerea construirii unui sistem unitar de aplicare a medierii în România.

Potrivit legii române, care reglementează un domeniu larg de aplicare, pot fi supuse medierii dispute în materie civilă, comercială, de familie, penală, în domeniul protecției consumatorului dar și în situația conflictelor de drepturi de care părțile pot dispune, din cadrul conflictelor de muncă. În ce privește medierea în cursul procesului civil, în cazul în care litigiul a fost dedus judecății, soluționarea acestuia prin mediere poate avea loc din inițiativa părților sau la recomandarea instanței, acceptată de părți. La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat să informeze instanța asupra rezultatului medierii. În situația în care s-a ajuns la o înțelegere, la cererea părților, instanța poate pronunța o hotărâre, luând act de tranzacția părților.

Modificările aduse Legii nr. 192/2006 prin Legea nr. 370/2009 și prin O.G. nr. 13/2010 au fost necesare pentru armonizarea legislației interne cu cea comunitară, în special cu dispozițiile Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilăși comercială.

Centrul pentru Drepturile Omului și Migrație

 Centrul de

Tehnologia Informației

 Centrul de

 Piețe Financiare și Burse

 Centrul de

 Oratorie și Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educaţia şi cercetarea științifică prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic și actorii cheie implicați în realitățile practice ale societății europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studenților în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, stimulându-i pe aceștia să aplice cunoștințele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplicații practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Piețe Financiare Interne și Internaționale este de a promova educaţia şi cercetarea științifică prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic și actorii cheie implicați...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!