Anunturi

Simulari de Negocieri Comerciale - Editia a II-a

 

Rezultate Proba I - Download

  • Concurs_Negocieri_26.10.2015-001
  • Concurs_Negocieri_26.10.2015-002
  • Concurs_Negocieri_26.10.2015-003
  • Concurs_Negocieri_26.10.2015-004
  • Concurs_Negocieri_26.10.2015-005
  • Concurs_Negocieri_26.10.2015-006
  • Concurs_Negocieri_26.10.2015-007

 

Centrul de Negociere ?i Mediere din cadrul Universit??ii Româno-Americane v? invit? s? participa?i la Concursul "Simul?ri de Negocieri Comerciale", ajuns la cea de a doua edi?ie.

Prima etap? a concursul se va desf??ura în campusul Universit??ii Româno-Americane (Sala 223), în data de 26 octombrie 2015, începând cu ora 12:00.

Ca?tig?torii vor primii premii totale de 5000 lei (4 premii x 1250 lei). Concursul este gratuit ?i deschis oric?rui student sau masterand, indiferent de universitatea de provenien??, sub condi?ia apartenen?ei la grupul-?int? al proiectului (*).

 

Documente necesare - Download

Metodologie Concurs - Download

 

2015-10-19-ConcursCNM3

 

Activitatea este organizata in cadrul proiectului "SCOALA PRACTICA: Inovare in invatamantul superior si succes pe piata muncii", POSDRU/156/1.2/G/132920, implementat de Universitatea Romano-Americana in colaborare cu Centrul de Resurse Juridice.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

(*) Studentii/masteranzii, trebuie sa completeze formularul de grup-tinta (prezent la organizatori), formularul de inscriere la concurs, sa aduca o copie de CI si sa prezinte o adeverinta de student; studentii/masteranzii Universitatii Romano-Americane nu necesita adeverinta, aceasta fiind emisa din sistemul electronic integrat.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!