Anunturi

Importan?a negocierii în cadrul activit??ilor antreprenoriale-galerie foto

Centrul de Negociere ?i Mediere a organizat mar?i, 12.11.2014, începand cu ora 13.30, sala 223, workshop-ul "Importan?a negocierii în cadrul activit??ilor antreprenoriale". Workshop-ul a fost sus?inut de c?tre doi antreprenori experimenta?i: dna. Cristina Chiriac- Pre?edinte al Asocia?iei Na?ionale a Antreprenorilor din România ?i dl. Ciprian Trandafirescu- Rosentall Founding Partner.

 • CNM_001
 • CNM_002
 • CNM_003
 • CNM_004
 • CNM_005
 • CNM_006
 • CNM_007
 • CNM_008
 • CNM_009
 • CNM_010
 • CNM_011

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!