“The most important trip you may take in life is meeting people half way”

(Henry Boyle)

 

1

Anunturi

Atelier de lucru "Elemente de eticheta si protocol" (POSDRU/156/1.2/G/132920)

Centrul de Negociere si Mediere din cadrul Universita?ii Româno-Americane te invit? s? participi în data de 16 martie 2015 la workshopul "Elemente de eticheta ?i protocol".

Cea care va deschide cutia cu informa?ii pentru noi este Sandra Gatejeanu-Gheorghe, director de protocol al Casei Regale a României ?i lector doctor în cadrul Institutului Diplomatic din Bucure?ti.

Înscrierile sunt deschise tuturor studen?ilor ?i masteranzilor dornici s? afle cum s?-?i îmbun?t??easc? conduita personal? ?i profesional?, indiferent de universitatea de provenien?? ?i se realizeaz? prin intermediul formularului online:
http://bit.ly/workshop-eticheta-si-protocol.

Workshopul va avea loc în campusul Universit??ii Româno-Americane (Bld. Expozitiei nr.1B, sector 1), de la ora 18:00 în sala MBA (în zona bibliotecii, lâng? librarie).

2015-03-06-protocol(CNM)

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!