“The most important trip you may take in life is meeting people half way”

(Henry Boyle)

 

1

Anunturi

Centrul de Negociere ?i Mediere din cadrul Universit??ii Româno-Americane organizeaz? atelierul de lucru "Repere de baza în solu?ionarea conflictelor prin mediere". Activitatea se va desf??ura în data de 4 martie 2015, de la ora 12:00 în sala 223.

Activitatea este gratuit? ?i deschis? oric?rui student sau masterand, indiferent de unviersitatea de provenien??.

Pentru castig?torii primei etape a concursului na?ional organizat de c?tre Centrul de Negociere ?i Mediere, aceasta activitate este ?i o ultim? repeti?ie înainte de etapa a II-a, finala a concursului, care va avea loc pe data de 11 martie 2015, de la ora 11:00, în sala 223.

 

04.03.2015-Repere de baza in solutionarea conflictelor prin mediere

 

 

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!