“The most important trip you may take in life is meeting people half way”

(Henry Boyle)

 

1

Anunturi

 

Centrul de Negociere ?i Mediere  organizeaz? workshop-ul  "Elemente ale comportamentului nonverbal în negociere".

Workshop-ul este sus?inut miercuri, 09.12.2015, în sala MBA începand cu orele 10:30.

Avem placerea de a invita orice student, masterand sau cadru didactic, indiferent de universitatea de provenien??. Reprezentan?i ai ONG-urilor, ai mediului de afaceri ?i ai partenerilor sociali în educa?ie sunt de asemenea invita?i s? participe. Participarea presupune apartenen?a la grupul-?inta al proiectului (*).

 

09.12.2015-Negocieri

 

Activitatea este organizat? în cadrul proiectului "?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii", POSDRU/156/1.2/G/132920, implementat de Universitatea Româno-American? în colaborare cu Centrul de Resurse Juridice.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

(*) Studen?ii/masteranzii, în cazul în care nu sunt înscri?i deja în proiectul POSDRU/156/1.2/G/132920, trebuie s? completeze formularul de grup-?int? (prezent la organizatori) ?i s? prezinte o adeverin?? de student; studen?ii/masteranzii Universit??ii Româno-Americane nu necesit? adeverin??, aceasta fiind emis? din sistemul electronic integrat. Cadrele didactice, reprezentan?ii societ??ii civile, ai mediului de afaceri ?i partenerilor sociali în educa?ie, în cazul în care nu sunt deja înscrisi în proiect, trebuie s? completeze formularul de grup-?int? ?i s? prezinte o adeverin?? de la locul de munc?, care sa ateste calitatea de cadru didactic/apartenen?? la un ONG/angajarea în cadrul unei firme.
 
 
 

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!