“The most important trip you may take in life is meeting people half way”

(Henry Boyle)

 

1

Anunturi

Centrul de Negociere ?i Mediere din cadrul Universit??ii Româno-Americane organizeaz? pe data de 31 martie 2015, începand cu ora 12:00, în Sala Senatului Universit??ii Româno-Americane, atelierul de lucru "Calea spre succes la feminin".

Invitatele speciale ale evenimentului sunt:
- Teodora Migdalovici - Fondator The Alternative School for Creative Thinking
- Ana Wagner - Managing Partner, Wagner Arte
- Irina Wagner - Managing Partner, Wagner Arte

Activitatea este gratuit? ?i deschis? oric?rui student, masterand sau cadru didactic, indiferent de universitatea de provenien??. Reprezentan?i ai mediului de afaceri, din orice domeniu, sunt de asemenea invita?i s? participe. Participarea presupune apartenen?a la grupul-?int? al proiectului *.

 

Calea spre succes la feminin

 

* Studentii/masteranzii trebuie s? completeze un formular de grup-?int? în cazul în care deja nu sunt înscri?i în proiectul POSDRU/156/1.2/G/132920. Cadrele didactice ?i reprezentan?ii mediului de afaceri trebuie s? completeze un acord de colaborare în cadrul proiectului. Toate formularele sunt disponibile la organizatori.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Tehnologia Informa?iei

 Centrul de

 Pie?e Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!